Fife Flyers vs EV Landshut - Saturday 31st Aug 2019 19:15pm - Ice Hockey