Fife Flyers vs Cardiff Devils - Saturday 2nd Nov 2019 19:15pm - Ice Hockey